4 steg för styrkebaserade möten

Att använda framgång och styrkor kan stärka er som team och utveckla er möteskultur. Genom att systematiskt utgå från och fokusera på det som fungerar, kan ni använda det som […]

5 frågor för framgångsrik förändringsledning

Hur och vad vi kommunicerar inför och under en förändringsprocess är avgörande kommer att påverka hur medarbetarna kommer att känna inför om om de kommer att vara positiva eller negativa inför kommande arbete. Här är 5 frågor som måste kunna besvaras:

4 tips på hur du designar för lärande

Att designa för lärande handlar om att utforma en kunskapsresa med deltagarens behov och mål i fokus. Här kommer 4 enkla tips på hur du kan göra 1. Sätt deltagarens […]

4 steg för ett hållbart förändringsarbete

Inom förändringsarbete finns många olika verktyg, modeller och arbetssätt att använda. Oavsett vilken vi använder, vet vi att hållbar förändring tar tid och vi behöver både mod och tålamod för […]

Möten

Så lär du dig konsten att leda möten

Mötesdesign är en konst. Att möten, workshoppar eller utbildningar blir lyckade beror till stor del på hur de har planerats och vilken förberedelse och kunskap det finn hos mötesledaren. Så, […]

Distansmöte

8 steg för ett lyckat distansmöte

Möten är en naturlig del av vår arbetsdag och ett viktigt verktyg i allt från att ses och fatta beslut till att planera och prioritera. Oavsett om du jobbar dagligen […]