4 tips på hur du designar för lärande

Att designa för lärande handlar om att utforma en kunskapsresa med deltagarens behov och mål i fokus.
Här kommer 4 enkla tips på hur du kan göra

1. Sätt deltagarens behov i centrum
Att designa för lärande handlar om att tänka på vem du designar för och varför. När du planerar för ett möte, workshop eller utbildning, planera först utifrån vad deltagaren har för behov och förväntningar. Vet du inte det, så börja med att ta reda på det! 

2. Tänk ”innan, under, efter
Deltagarens kunskapsresa startar redan innan aktiviteten börjar. Här behöver du identifiera och planera vad som behöver ske både innan, under och efter aktiviteten för att det ska nå syfte, mål och önskat behov. 

3. Välj metoder som passar
För att på bästa sätt uppfylla behov och uppfylla mål och designa lärande som skapar interaktivitet, reflektion och ökad insikt, behöver du planera för rätt metoder och verktyg som ska användas i lärmiljön. Varva gärna inslag som ljud, bild, text, rörelser för att öppna upp och öka möjligheten till lärande. 

4. Designa lärmiljön
När du designar för lärande är lärmiljön lika viktig. Oavsett om det är en fysisk, digital aktivitet eller både och, så behöver vi designa miljön utifrån deltagaren i centrum och utifrån målet för lärandet.

Vill du veta mer om hur du kan designa för utveckling?

Hör av dig så berättar vi mer