Verksamhet

Vi är verksamma inom såväl ideell, privat som offentlig sektor och utgår alltid från era unika förutsättningar och behov.

Nätverk

Vi jobbar i ett nätverk som delar uppfattningen att framtidens utmaningar inte går att lösa med nuvarande processer och system. 

MARLENE WÅHLSTEDT

Människor och utveckling hänger ihop i ett fantastiskt stort nätverk, oavsett om det är personer i din vardag eller det som sker när vi möts utanför den. Vi ingår alla i ett större sammanhang. Samtidigt befinner vi oss i en tid där organisationer ständigt behöver anpassa sig till omvärlden. Det behövs kunskap så att vi är rätt rustade, flexibla och inte stagnerar. Vad som skapar framgångsrika organisationer idag kommer inte vara detsamma imorgon.

Det behövs fler perspektiv än ett och mer än ett sätt att göra saker på. Vi behöver utveckla, innovera och utmana etablerade sätt att tänka. Genom nya verktyg, metoder och arbetssätt utmanar vi våra kunder att se komplexiteten i de utmaningar vi står inför och trots det vända blicken framåt samt finna energi att handla innovativt och agera hållbart.

Jag som har grundat Utvecklingsbyrån STHLM heter Marlene och är en samhällsengagerad person med en fil kand. i Socialantropologi och magister i Kvalitets- och ledarskapsutveckling. Jag verkat i roller som chef, processledare, verksamhetsutvecklare och projektledare. Idag verkar jag i roller och göra uppdrag inom områden:

Tjänstedesign & Innovation

Ledarskapsutveckling & Förändringsledning  

Utbildning & Blandat lärande 

Vill du komma i kontakt? Skicka ett mail så tar vi ett videomöte eller telefonsamtal! 

marlene@utvecklingsbyran.nu

URVAL AV TIDIGARE KUNDER
The Good Talents logotyp i vitt
Studieförbundet Vuxenskolans logotyp i vitt
Amnesty International logotyp i vitt
Södertälje kommuns logotyp i vitt
KFUM Sveriges logotyp i vitt
Österåker kommuns logotyp i vitt