Möten

Så lär du dig konsten att leda möten

Mötesdesign är en konst. Att möten, workshoppar eller utbildningar blir lyckade beror till stor del på hur de har planerats och vilken förberedelse och kunskap det finn hos mötesledaren. Så, för att skapa en positiv upplevelse och ett bra resultat så kommer här lite tips på hur ni gör ni era arbetsmöten framgångsrika: 

1. Förbered dig – både som mötesledare och deltagare

2. Ha ett tydligt syfte och mål – med hela mötet och delar i mötet

3. Sätt en tydligt struktur – gör alltid en agenda med tider och ramar

4. Ha kul – genom roliga och kreativa övningar kan ni ta fram kärnan i det som behöver diskuteras och lyftas fram, det behöver inte göras på ett tråkigt sätt

5. Starta och avsluta medvetet – gör en incheckning och utcheckning för att öppna upp i gruppen och stänga ner processen slutet av dagen

6. Planera för annat som kommer upp – skapa utrymme för ”parkerade” frågor, sånt som ni inte hinner diskutera nu. Skriv ner och ta upp vid nästa eller annat tillfälle. På så vis glöms inget bort och inga ”onödiga” diskussioner om annat