Meditation och Utvecklingspodden – Att stanna upp

Varför spelade vi in ett avsnitt om att stanna upp?

Bakgrunden är att för många chefer och ledare har pandemin skapat stora utmaningar, både i sitt egna ledarskap och i att skapa motivation hos medarbetare. 

Gamla arbetssätt suddas ut, nya har kommit in. Många har fått mer att jobba med, andra har fått mer tid för reflektion. 

Plötsligt kanske vi inser att ledarskap är så mycket mer än det professionella, vi måste kunna leda oss själva i vardagen och i det privata när vi möter förändring. Men för att de ska vara möjligt måste vi stanna upp. Varför då? Hur kan du göra det? Och varför behöver en organisation ibland stanna upp? 

I Meditation och Utvecklingspodden diskuterar Marlene Wåhlstedt och Shrikant Ward personlig förändring  och organisationsutveckling utifrån perspektiven yogameditation, innovation och förändringsledning.