5 frågor för framgångsrik förändringsledning

Hur och vad vi kommunicerar inför och under en förändringsprocess är avgörande. Det påverkar också hur medarbetarna kommer att känna inför och om de kommer att vara positiva eller negativa inför förändringen. Ett sätt att undanröja dessa hinder är att förbereda inför förändringsprocessen. Här är 5 frågor som måste kunna besvaras:

1. Är det nödvändigt?
Är det verkligen nödvändigt att förändras? Om ja, gå vidare till nästa fråga. Om nej och vi inte kan beskriva på vilket sätt förändringen skapar förbättringar ska ni inte genomföra den.

2. Har vi förmågan?
Har vi förmågan att lyckas med en förändring? Vilka resurser och incitament finns och vad behöver vara på plats för att lyckas.

3. Är förslagen lämpliga?
Är förslagen till förändring lämpliga och är frågor som hur, vem, var, när, hur snabbt, vilken teknologi och så vidare, accepterade i organisationen?

4. Vilka stödsystem finns?
Vilka stödsystem för förändringen finns? Det kan vara frågan om te x utbildning för medarbetare finns tillgänglig. 

5. Hur påverkar det mig? 
Kommunikationen i ett förändringsarbete måste svara på hur det kommer att påverka mig som individ. Det innebär att du tydligt behöver kunna kommunicera vad förändringen innebär för individerna i organisationen som blir påverkade av den.