Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Vilho Jonsson

Vilho Jonsson, driver sedan 2017 tillsammans med Johan Bäckman innovationsledningsbyrån Curlabs AB. De jobbar med innovations- och förändringsledning, hela vägen från internationellt standardiseringsarbete till kvalitetstestning i det enskilda innovationsprojektet. Förbättrings- […]

5 steg till ett lyckat utvecklingsarbete

Utvecklingsbyrån STHLM har skapat Utvecklingskompassen, en metod och ett verktyg för utvecklas, förnyas och förbättras. Detta genom ett organiserat och systematiskt sätt som utvecklar verksamhet och organisation. Den genomförs i […]

Sex kriterier för en hållbar vision

6 kriterier för en hållbar vision 

Enligt författarna Bergman & Klefsjö handlar ledarskap om att i grund och botten kunna skapa en vision, ta ut riktningen, få medarbetarna att röra sig i den riktningen och arbeta […]

6 kännetecken för högpresterande team 

I boken The Wisdom of Teams, intervjuade Katzenbach och Smith femtio team från ett trettiotal verksamheter, allt från Motorola, Hewlett-Packard till Scouterna. Deras arbete resulterade i sex utmärkande drag som […]