Global transitions

-ett program för personlig tillväxt och utveckling i samband med tvärkulturella upplevelser och förändringar

Att flytta och bo utanför sitt ursprungsland, innebär att vi går igenom och upplever många förändringar och övergångar, samtidigt. Något som kan vara komplext och känslomässigt utmanande att navigera i. 

Förändringar och övergångar är inte komplicerade, men komplexa. Vi behöver både hantera övergångar praktiskt och, känslomässigt processa dem på samma gång. 

Detta program är designat för individer som bor utanför sitt hemland. Det syftar till att ge de nödvändiga verktygen, tankesättet och perspektiven för att göra övergångar utomlands lättare och bättre. Målet är att lättare orientera sig själv i rätt riktning vid förändringar.   

Hur går det till?

Programmet består av 4 digitala träffar under ett år med reflektionsövningar och konkreta uppgifter mellan varje träff. 

Metod

Forskningsbaserade och beprövade metoder inom ledarskap, värderingar, förändringsledning

Upplevelsebaserat lärande

Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner

Upplägg

Tillfälle 1: Visioner och mål (oktober)

Tillfälle 2: Att leda dig själv utifrån värderingar (december)

Tillfälle 3: Navigera övergångar och förändring (februari)

Tillfälle 4: Dialoger som engagerar (open space byggt på deltagarnas egna intressefrågor) (april)

För anmälan och frågor, maila marlene(at)utvecklingsbyran.nu 

Läs mer om bakgrunden till programmet här