En gul post-its upphängd på en anslagstavla. En glödlampa är ritad på post-itsen.

PICK graf chart – en enkel modell för att prioritera idéer

När vi jobbar med utvecklingsprocesser, går vi oftast igenom en idéutvecklingsprocess som består av stegen: generera, sortera, utveckla och prioritera idéer. För att slutligen välja bland de idéer som ger mest effekt behöver dessa prioriteras, och välja vilka av våra idéer som är mest framgångsrika och som ger rätt lösning på den utmaning vi har. Genom att använda sig av en enkel prioriteringsmodell, ökar vi möjligheten att få fram just de idéer som bäst behövs för att lösa vår utmaning. Förbättringsverktyg PICK graf chart för att organisera och kategorisera idéer under prioritera fasen.