Bild på plåt med många bultar och en stor vit 5:a ritad på.

5 steg mot utveckling

Att basera sin verksamhets- och organisationsutveckling på ett processorienterat sätt har visat sig vara väldigt effektivt.

Idag finns det många erkända metoder för processmodellering och processutveckling och såklart är det viktigt att metoder skräddarsys till varje särskilt fall. Men generellt så kan vi se fem rekommenderade steg för att lyckas med er processutveckling:

1. Förbered

Förankra processen, sätt mål och våga avgränsa. Se över resurser, organisation och andra faktorer som behöver diskuteras.

2. Förstå

Skapa en gemensam bild av NU-läget. Tex genom intervjuer/samtal med medarbetare och deltagare för att få fram bilden av behovet.

3. Förbättra

Ta fram BÖR-läget utifrån NU läget. Det kan innebära att söka alternativa lösningar och att de värderas, prioriteras och kombineras till en ny lösning (se tidigare inlägg om prioritering).

4. Förverkliga

Realisera och genomför den framtagna processen.

5. Förankra och implementera

Förankra hos berörda parter och använd PGSA modellen (planera, gör, studera, agera) för ständiga förbättringar.

 

Lycka till med ert utvecklingsarbete!