Bygger ni utveckling på styrkor?

Vilket angreppssätt får människor att känna sig mest engagerade till en förbättring och utveckling? Jo de angreppssätt som handlar om att först få beskriva hur det är idag och sedan beskriva hur vi önskar att det ska vara, vilket är grunden i styrkebaserad utveckling. Processen i styrkebaserad utveckling, består av 4D som innehåller delarna Discovery, Dream, Design och Destiny. Discovery innebär att uppskatta det som är och upptäcka framgångsfaktorer och kärnstyrkor. Dreaming innebär att vi synliggör och prioriterar ett önskvärt läge. Design innebär design av upplägg och planer. Destiny handlar omgenomförande och förverkligande av aktiviteter. Detta kan göras i allt från det lilla mötet till det längre strategiska utvecklingsarbetet.

En vanlig missuppfattning av det styrkebaserade arbetssättet och dess metoder, är att det inte tar tag i problemen. Men, det styrkebaserade arbetssättet varken ignorerar problem eller låtsas som att de inte finns. De angriper dem från ett annat håll, utifrån ett annat perspektiv. I stället för att vi gräver ner oss i problem och letar efter fel, vänder vi på det hela och funderar över: hur ser det önskade läget ut och, vad är det som orsakar framgång?
Om en arbetsplats t ex har problem med bristande samarbete, skulle en problembaserad utveckling handla om att undersöka orsakerna till det dåliga samarbetet och analysera konsekvenserna av att det fungerar så dåligt. Styrkebaserad utveckling utgår också från samma problem, men där är vi inte så intresserad av att gräva vidare i problemet utan letar istället efter de goda exemplen, efter undantag och de tillfällen då samarbetet har fungerat lite bättre, eller åtminstone mindre dåligt. Vad var det som bidrog till att de här undantagen inträffade? VEM gjorde VAD som ledde till ett bättre samarbete? Vad kan vi lära oss av det och bygga vidare på och göra mer utav? Det är vad det styrkebaserade arbetssättet handlar om och, har i studier och vid tillämpning påvisats vara både effektivt och effektfullt. 

Styrkebaserad utveckling, handlar om att förstå framgångsfaktorer till varför något går bra, att samtala om det vi är riktigt bra på, våra styrkor, att använda framgång som drivkraft för den fortsatta gemensamma utvecklingen. Det handlar också om att systematiskt fokusera på, prata om samt utgå ifrån – framgångsfaktorer och styrkor.  

Vi får mer av det vi fokuserar på helt enkelt!