En hand som gör tummen upp.

Hur du utvecklar din grupp genom feedback

Visste du att det är bara 25 % av alla grupper som når fasen effektivitet och produktivitet?

Det finns studier som visar att en genomsnittlig arbetsgrupp över tid lägger knappt 40 procent på att hantera själva uppgiften, det vill säga det som gruppen är samlad för. Samtidigt är ungefär lite drygt 60 procent beteenden som går att koppla till de standardmänskliga beteendena fight, flight och freeze som handlar om att underhålla en social situation.

Feedback är ett viktigt verktyg för att utveckla en kultur av öppenhet, tillit och trygghet. När dessa ingredienser finns i en grupp blir den mer effektiv, för gruppen fokuserar i regel mindre på relationerna och mer på prestationen och det som gruppen är till för att jobba med.

Här är en bra metod att använda i ett team som har jobbat ihop under en kortare eller längre period:

Positiv återkoppling:

1. Förbered feedbacken genom att ta fram ett papper och penna var till varje deltagare

2. Sätt deltagarna i en ring och lägg ut ett papper var framför varje deltagare

3. Varje deltagare skriver sitt namn högst upp på pappret, sedan roterar gruppen åt höger, så att deltagaren nu sitter vid en annan persons papper

4. Alla ska sedan skriva en kommentar på varje persons papper, en i taget, till exempel: ”jag uppskattar dig för att du…” ”jag tycker att du är bra på att…..” ”jag gillar att du …..”

5. När du har skrivit din kommentar så viker du pappret inåt, så att inte nästa person ser vad som står

6. När alla har skrivit på allas papper, så får personen tillbaka sitt papper som nu är fyllt med massor av uppskattande, stärkande och positiva kommentarer.