Stenar utlagda på en grusväg i formen av ett frågetecken.

5 frågor du som ledare kan ställa för att fatta bra beslut


Om du inte redan har läst boken Neuroledarskap, skriven av hjärnforskaren Katarina Gospic, så är ett hett tips att göra det. I alla fall om du som ledare vill bli bättre på att fatta bra beslut och arbeta mer effektivt. Som ledare behöver du tänka och agera faktabaserat och logiskt, vilket inte alltid är så lätt. Men, det är en av de viktigaste prioriteringarna om du som ledare vill göra goda bedömningar och arbeta effektivt.

Boken Neuroledarskap är fylld med flera tillämpbara tips och verktyg. Ett tips som vi särskilt tar med oss är kapitlet som handlar om att göra goda bedömningar. Författaren menar att det handlar om att göra fem frågor som en naturlig del av din arbetsvardag:

1. Vilket är problemet?

Istället för att fokusera på problemet, ställ en problemformulerande fråga som visar
vilken utveckling eller förändring det är du vill åstadkomma?
Ett sätt att konstruktivt formulera en problemfråga kan vara: ”hur kan jag förbättra min verksamhets samarbete med min kollegas verksamhet?” Genom att formulera det som behöver utvecklas som en fråga skapas en positiv atmosfär och fokus blir istället problemlösning istället för problemkonstaterande.

2. Hur stort är problemet?

Enligt författaren är det få ledare som ställer sig frågan: hur stort är problemet? hur ofta inträffar det? vad blir effekterna när problemet uppstår? vad skulle vi vinna på att lösa problemet? Vanligt är att gå vidare med vad man tror är lösningen, utan att egentligen veta vad som skulle kunna vara lösningen.

3. Vilka orsaker ligger bakom problemet?

Det finns oftast flera anledningar till att ett problem existerar. Om det till exempel fungerar dåligt i en verksamhet eller arbetssätt, behöver du ta reda på de grundläggande orsakerna till varför det inte fungerar. Är problemen strukturella eller handlar problemen om beteenden, attityder eller dåligt samarbete?

4. Vika alternativa lösningar finns på problemet?

Det finns sällan en lösning på problemet. När du tittar på alternativ till lösning kan du ställa dig frågor som: hur mycket får en lösning kosta? hur lång tid för en lösning ta att genomföra? vilka nyttor ska en lösning ge? vad har vi för förmåga att genomföra lösningarna? Eller, vi gör inget åt problemet, utan prioriterar andra viktigare saker just nu.

5. Vilken är bästa lösningen och hur genomförs den?

För att veta vilken lösning som är bäst, kan du ställa lösningen mot följande påståenden: lösningens nytta överskrider kostnaden för den, vi kan genomföra den och, det finns inga andra bättre alternativ.

 

Så, när du sitter i ett möte, när du gör presentationer, när du skriver mejl, analyserar olika sakfrågor eller har samtal med dina medarbetare. Använd dessa fem frågor och både ditt ledarskap och verksamhet kommer att utvecklas