Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Vilho Jonsson

Vilho Jonsson, driver sedan 2017 tillsammans med Johan Bäckman innovationsledningsbyrån Curlabs AB. De jobbar med innovations- och förändringsledning, hela vägen från internationellt standardiseringsarbete till kvalitetstestning i det enskilda innovationsprojektet.

Förbättrings- och utvecklingsarbete ger mer värde 
Förbättrings- och utvecklingsarbete leder till att mer värde skapas för stakeholders än tidigare. Med värde menar jag då nytta i olika former som uppfyller behov eller önskan. För att lyckas i ett förbättrings- och utvecklingsarbete krävs av ledarskapet en vision, en hängivenhet till den och förståelse för att det inte kommer gå som planerat och en vilja och ödmjukhet inför att anpassa sig under resans gång.

Ta tillvara kunskap som kommer längs vägen
Ett stort misstag som många gör i utvecklings- och förbättringsarbetet är att inte anpassa planen och uppdatera målen allteftersom man får mer kunskap längs vägen. Använd de nya insikter och information som uppkommer längs vägen för att bättre nå visionen.

Vikten av kommunikation
Anpassa när och hur mycket du berättar beroende på hur hög ovisshet ditt förändringsarbete har. Desto lägre ovisshet du har desto mer och tidigare kan du berätta. Detta gäller generellt för inkrementellt utvecklings/ förbättringsarbete när du vet det mesta och har en tydlig plan och starkt stöd från ledning. Å andra sidan om ovissheten är hög och det kan innebära radikala förändringar i organisationen eller marknaden och ledningsstödet är mer flexibelt. Då bör du välja en mer återhållsam kommunikation baserad på resultat till dina viktigaste sponsorer. Att för tidigt börja kommunicera ut era ambitioner kan leda till att motkrafter lyckas stänga ned ert arbete innan det gett resultat.

Vilhos 3 bästa tips för att lyckas i ett förbättrings- och utvecklingsarbete:
1. Bli inte nedslagen om någon är motståndare i ett möte, två möten senare kan de vara med på tåget. Det är orimligt att anta att någon ska följa med om de inte förstår varför. 

2. Identifiera tidigt vilka organisatoriska delar som kommer påverkas och bjud in dem att vara delaktiga. Ofta kommer de inte ha tid i början, men att hålla dem informerade mitigerar misstro. Och gör det enklare att få dem med när det verkligen behövs. 

3. Identifiera tidigt vilka kompetenser som kommer behövas och säkra dem.