Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Carina Ähdel Franzén

Carina jobbar som förbättringsledare på Clas Ohlson.
-För mig är förbättrings- och utvecklingsarbetet det som för hela organisationen samman och där gemensam kompetens systematiskt för organisationen mot framtiden i en gemensam vision.

Vad tycker du krävs av ledarskapet för att lyckas i ett förbättrings- och utvecklingsarbete?
Ledarskapet ska genom gemensamt framtagna värderingar vara förebilden som tydligt visar riktningen, visionen, och systematiskt arbeta för att organisationen får de förutsättningar den behöver för att lyckas.

Det som de flesta gör för fel i förbättrings- och utvecklingsarbetet är att missa förståelsen att organisationens gemensamma kompetens alltid är störst. Därför behöver vi arbeta tillsammans för att fatta de bästa besluten för organisationen. Annat som är viktigt är att alltid visa respekten för människan. Människans trygghet i organisationen är oerhört viktigt för framgång. I slutet av dagen är det alltid relationen mellan oss människor som är av största värde.

Carinas 3 bästa tips för att lyckas i förbättrings- och utvecklingsarbetetVar inte rädd att låta så många olika kompetenser som möjligt vara med i arbetet. Våga drömma! Allas åsikter är viktiga! Alla ska reflektera! 

1. Våga vara ärlig.

2. Basera dina beslut på fakta och ta fram sätt att mäta dina resultat.

3. Ta reda på grundorsaken innan ni beslutar om en lösning.