Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Ellen Strömberg

Ellen Strömberg arbetar som verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen i Habo kommun

Arbetet startar med en vilja eller något du stör dig på
-För mig är ett förbättrings- och utvecklingsarbete ett systematiskt sätt att följa ett genomförande. Arbetet startar med en vilja, något du stör dig på eller ett beslut som ska förverkligas.

Det som krävs av ledaren i detta arbete är att vara bäraren och ha det största signalvärdet. Ledarens uppdrag är att bana väg för medarbetare att kunna genomföra arbetet, bekräfta handlingar som leder mot målet och göra visionen begriplig för sin medarbetare. Ledarens uppdrag är att i varje möte med medarbetare, mottagare och beställare  knyta an till grunduppdraget.

Vi behöver uppleva KASAM – Känsla av sammanhang
Det som de flesta gör fel i förbättrings- och utvecklingsarbetet är att det läggs som ett sidospår eller ett separat spår. Vi genomför projekt där kopplingen till grunduppdraget inte är begriplig. För att lyckas med förbättringsarbetet behöver vi uppleva KASAM, Känsla av sammanhang. 

Ellens 3 bästa tips för att lyckas:

1. Använd metoden ”5 Varför” för att tydliggöra uppdraget/behovet/ frågeställningen för dig själv. Du kommer få lättare att förklara för andra då.  

2. Ge beröm till dig själv och andra! Vi behöver alla bekräftelse, ofta och mycket. Positiv förstärkning ger kraft och energi!

3. Tålamod! Vi människor uppskattar regelbundenhet men det är svårt att förändra våra vanor. När vuxna ska göra något nytt behöver vi testa, öva, pröva och övertygas för att tillslut göra det reflexmässigt.