Linnea Engström

Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Linnea Engström

Linnéa Engström är program direktör på Marine Stewardship Council, en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske genom omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram.

Linnea Engström

Vad är ett förbättrings- och utvecklingsarbete för dig? 
För mig är ett förbättrings- och utvecklingsarbete att sätta tydliga och väl förankrade mål och att hitta en väg/medel för att nå dit och att göra det i ett team tillsammans med andra. Att komma så nära det önskade och visionen som möjligt och sedan utvärdera vad som fungerade, vad som inte fungerade, modifiera och börja om på nytt.

Vad krävs av ledarskapet för att lyckas i ett förbättrings- och utvecklingsarbete?

Det kämpar jag varje dag med att förstå! Det krävs introspektion, möjlighet för reflektion och mycket bollning med någon som kan förtydliga ledarskapet. Själv har jag en coach som jag träffar regelbundet, det fungerar bra. Ett konstant lärande. Det krävs också tydlighet och värderingar. Att kunna ta beslut och stå bakom dem, att inte backa en tum när pressen sätter in.

Vi kan ta det mycket lugnare än vad vi tror
Det de flesta gör för fel i ett förbättrings- och utvecklingsarbete är att det måste gå fort. Vi lever i en tid där vi tror att vi måste rusa fram i 180. Men det stämmer inte. Vi kan ta det mycket lugnare än vad vi tror. Att förändra och förbättra tar tid. Det är jobbigt att vara i osäkerheten. Många blir rädda och börjar  försöka forcera. Det gäller att skapa trygghet, men hur? Jag brottas mycket med detta.

Vilka är dina 3 bästa tips för att lyckas i ett förbättrings- och utvecklingsarbete?

  • Ta hjälp av andra
  • Bygg en kultur där det är ok att misslyckas. Vad är egentligen ett misslyckande? Det kanske bara är början till nästa, fantastiska möjlighet
  • Välj att lägga mest energi på det som ger mycket tillbaka, så du orkar med de mer tungrodda bitarna. 

Linneas sista men absolut inte det minsta medskicket: Ha kul!!