Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Johan Bäckman

Johan Bäckman är en passionerad innovationsledare med 25 år inom IT/Telekom och driver sedan 2017 tillsammans med Vilho Jonsson innovationsledningsbyrån Curlabs AB.

Förbättrings- och utvecklingsarbete – en naturlig nödvändighet!
För mig är förbättrings- och utvecklingsarbete en naturlig nödvändighet. Att i vardagen kontinuerligt analysera det som sker i verksamheten och utmana sig själv och andra för att hitta bättre sätt att lösa behov och därefter ha modet och uthålligheten att genomföra det man identifierat.

Ett ledarskap som kräver mod, tydlighet och transparens 
Vad som krävs av ledarskapet är mod, tydlighet, transparens, involvering, uthållighet och engagemang som mjuka värden. Sedan behövs en hel del stödjande verktyg och aktiviteter för att både undanröja hinder men framförallt möjliggöra genomförandet av förändringen. Och finnas där tills det sitter!

Vad är det de flesta gör för fel i ett förbättrings- och utvecklingsarbete?

Att man alldeles för tidigt börjar titta på lösningen/lösningar utan att först, gemensamt med dem som förändringen berör, bottnat i en tydlig problemformulering, att skapa en tydlig bild av vad och varför någonting behöver förbättras. Det skapar problem med t.ex ombordning och ökat motstånd samt bäddar för en återgång till det tidigare läget, även om man lyckats att genomföra förbättringen.


Förstå vad, varför och hur
Förbättrings- och utvecklingsarbete handlar nästan alltid om förändring och förändring handlar nästan alltid om processer, strukturer och vanor, att etablera nya processer, strukturer och vanor. Och det gör man enklast genom att först förstå, vad, varför och hur.

Johans tips för att lyckas i förbättrings- och utvecklingsarbetet 
Det finns så mycket att tipsa om men jag väljer att lyfta fram dessa 3:

  • Problemformulering först, tillsammans med nyckelpersoner från det område som berörs. 
  • Etablera därefter en gemensam målbild och titta tillsammans på hur man lämpligast löser det. 
  • Implementera och utvärdera och justera kontinuerligt.