Expertens 3 tips för ett hållbart utvecklingsarbete – Lars Sörqvist

Lars Sörqvist är mentor, utbildare och professor inom kvalitetsledning, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete.

Lars Sörqvist

Vad är ett förbättrings- och utvecklingsarbete för dig?

Utveckling och förbättring handlar om att systematiskt och faktabaserat förbättra av en organisations förmåga att möta behov och förväntningar hos sina kunder på ett effektivt sätt. För att lyckas krävs av ledarskapet ett personligt engagemang, gedigen kunskap samt massor av tid att leda verksamhetens förbättringsarbete. Systematiskt förbättringsarbete – ett avancerat kunskapsområde som kräver gedigen kompetens. Ett huvudproblem i förbättrings- och utvecklingsarbetet är att man allt för ofta inte förstår att systematiskt förbättringsarbete är ett avancerat kunskapsområde som kräver gedigen kompetens. Har man inte grundat förbättringsarbetet kompetensmässigt kommer en mängd andra fel att följa. Men kärnan är att veta vad och hur man ska göra. Många förbättringssatsningar misslyckas tyvärr pga orsaker som vi redan kunde läsa om i böckerna som skrevs på 50-talet. 

Lars 3 bästa tips för att lyckas i förbättrings- och utvecklingsarbetet:

1. Skaffa en gedigen utbildning i kvalitet och systematiskt förbättringsarbete INNAN ni börjar lägga tid på att göra saker. Detta är en nödvändighet för att man ska kunna göra rätt från början. Gör man fel saker är misslyckandet ett faktum. Bygg upp en gedigen specialistkunskap avseende systematiskt förbättringsarbete. Se dock till att den kunskap ni inhämtar är av rätt kvalitet och praktiskt förankrad. Idag ganska lätt då det mesta som man behöver kunna gällande systematiskt förbättringsarbete sedan över 30 år finns att tillgå via Sex Sigma Black Belt-utbildningar. Ett nödvändigt körkort för alla som ska leda förbättringsarbete. Senare finns det givetvis mer att lära från Lean-konceptet. Utöver detta behövs även en välutvecklad och kompetent kvalitetsorganisation i botten som håller samman förbättringsarbetet och agerar i ledningsgruppen.

2. Initialt ska fokus ENDAST ligga på sådant som ger mätbara effekter och resultat. Det nödvändiga ledningsengagemanget kan endast uppnås genom resultat som övertygar. Engagemang måste förtjänas. Engagemang byggs utifrån positiva upplevelser, vilket handlar om att göra saker som är strategiskt viktiga för verksamheten. Något som gäller både lednings- och medarbetarengagemang. Människor motiveras ytterst genom att få möjlighet att göra verklig skillnad. Förbättringsarbete är inte ett ”fritt valt arbete” utan ett strategiskt drivet utvecklingsarbete…

3. Involvera verksamhetens högsta ledning OMGÅENDE. Utan ett ägarskap för förbättringsfrågan i högsta ledningen är det svårt att lyckas. Och detta måste ske från början. Om människor inte är med från början är det betydligt svårare att får dem involverade senare. För att lyckas måste man omgående föra in förbättringsarbete i verksamhetens strategi och målarbete. I ett företag handlar detta om affärsplanen som måste vara grunden för förbättringsarbetet. Dessutom krävs det att kunskapen och förståelsen snabbt ökar för förbättringsarbetets innebörd och möjligheter i högsta ledningen. Något som enligt min erfarenhet inte är särskilt svårt om man gör det på rätt sätt genom ledningsutveckling. Efter snart 30 års arbete med ledningsgrupper har jag dock insett att detta alltid måste utgå ifrån ledningens perspektiv om det ska lyckas. 

Slutligen, glöm inte att fokusera mer på det positiva! Förbättring är kul! Lyft fram hur bra det går. Fira framgångar!