Sex kriterier för en hållbar vision

6 kriterier för en hållbar vision 

Enligt författarna Bergman & Klefsjö handlar ledarskap om att i grund och botten kunna skapa en vision, ta ut riktningen, få medarbetarna att röra sig i den riktningen och arbeta för ett fortsatt driv framåt. Att ta fram en vision anses alltså som viktigt i rollen som ledare. Men vad är en vision och hur kan vi ta fram en sådan? 

Visionen beskriver bilden som vi ständigt strävar mot, en önskad situation som vi vill uppnå men som vi aldrig kommer att nå fram till. Visionen beskrivs ofta som ”målet om 100 år” och det är dit vi dras oss, trots att det alltid är en bit kvar. Visionen beskriver vad vi vill uppnå och  ett framtida tillstånd, men behöver inte vara realistisk eller mätbar. Något att tänka på vid formulering av en vision, är att den ska få medarbetarna att tänka nytt och stort och bör uppfylla vissa regler, te x att den är: 

Visualiserbar. Den ska ge en bild över det framtida tillståndet

Önskvärd. Den ska ge positiva känslor för medarbetare, kunder, ägare och andra som har intressen i verksamheten.

Tydlig. Den ska ge en bild över det framtida tillståndet som är tillräckligt klar för att antyda vägen.

Flexibel. Den ska vara tillräckligt allmän för att ge utrymme för individuella initiativ.

Kommunicerbar. Den ska vara lätt att kommunicera ut i organisationen och ska kunna förklaras på några minuter.

Stabil. Den ska fungera under en längre tidsperiod utan att behöva ändras. 

Trodde ni att vi var klara där? Nej, visionen behöver sedan stöd för att förverkligas genom handling, arbetssätt och mål som leder i visionens riktning, och för att citera Gandhi: ”Vision med handling kan förändra världen”