5 steg till ett lyckat utvecklingsarbete

Utvecklingsbyrån STHLM har skapat Utvecklingsguiden, en metod och ett verktyg för utvecklas, förnyas och förbättras. Detta genom ett organiserat och systematiskt sätt som utvecklar verksamhet och organisation. Den genomförs i fem olika steg och modellen bygger på teorier utifrån ett kvalitets- och förbättringsarbete. Kort så handlar det om att:

Identifiera

För att lyckas i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete krävs det att vi vet var vi står någonstans, att vi har en bild av nuläget, problemet eller utmaningen. Här används olika metoder för att analysera och identifiera utifrån information från medarbetare, kunder, verksamhet  osv. Efter detta steg finns en syftes- och problemformulering.  

Undersöka 

För att få en ökad förståelse av nuläget behövs fördjupad kunskap och förståelse för såväl problem som utmaningar. Metoder som kan användas är bland annat intervjuer, mätningar, studier eller att gå ut och observera – hur ser det ut? 

Rikta 

För att komma vidare i utvecklingsprocessen innebär rikta steget att ta fram flera problemlösningsförslag genom en kreativ idéutvecklingsprocess. Slutligen prioritera och formuleras ett eller fler utvecklingsområden. Här finns olika prioriteringsmetoder att använda och checkfrågor för att rikta arbetet åt rätt håll. 

Genomföra 

För att förverkliga förslag och idéer behöver dessa förberedas och planeras innan genomförandet.  

Utveckla

För att checka av att en förbättring och utveckling har skett, görs efter genomförandet uppföljning av syfte och mål. Utvecklingssteget finns för att lära av processen och ta med sig det in i det fortsatta arbetet.