En bild tagen ovanifrån. En person sitter framför datorn. Vi ser datorn, en iphone, pennor, personens hand som håller i en rosa överstrykningspenna och flertalet papper som hen antecknar på.

Finns tid för ledarskap?

Jag träffade för några veckor sedan Annika Elias, hon är inte bara ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna, utan har även varit chef i 40 år. Wow! Jag hade såklart många frågor med mig men en handlade om ledarskap och hur hon såg på ledarskap, och menade att chefer idag måste få vara chef och få tid till ledarskapet. Hon tipsade även om en rapport som Ledarna tagit fram och som jag tycker pekar på många viktiga aspekter när det gäller chefs- och ledarskap. Till exempel visar den att det är en stor del av tiden som chefer lägger ner på administration, möten och rapportering. Så, när ska en chef egentligen få hinna vara ledare?
Ledarskapet är ett viktigt verktyg för att utveckla starka och hållbara organisationer och mycket talar för att ledarskap är och kommer vara en strategisk resurs för förnyelse och utveckling. En av utmaningarna, enligt Ledarnas chefsbarometer, är att hantera kompetens och kunskap och den ökande betydelsen av relationer och att de viktigaste egenskaperna för morgondagens ledare anses vara:

  • Förmåga att motivera och engagera medarbetare
  • Förmåga att leda en organisation i förändring
  • Hantera och förmedla information externt och internt
  • Förmåga att styra en organisation baserat på en värdegrund

Trots den här vetskapen visar uppgifter från Ennova att fyra av tio chefer i Sverige lägger mindre än 25 procent av sin tid på just ledarskapet. Var sjätte chef lägger i stort sett aldrig någon tid på ledarskap. Enligt Ennovas beror detta på att de är pressade av andra uppgifter att tiden att jobba med ledarskap prioriteras bort.

När känner du att du har tid för ditt ledarskap?