5 steg till ett lyckat utvecklingsarbete

Utvecklingsbyrån STHLM har skapat Utvecklingsguiden, en metod och ett verktyg för utvecklas, förnyas och förbättras. Detta genom ett organiserat och systematiskt sätt som utvecklar verksamhet och organisation. Den genomförs i […]

Sex kriterier för en hållbar vision

6 kriterier för en hållbar vision 

Enligt författarna Bergman & Klefsjö handlar ledarskap om att i grund och botten kunna skapa en vision, ta ut riktningen, få medarbetarna att röra sig i den riktningen och arbeta […]

6 kännetecken för högpresterande team 

I boken The Wisdom of Teams, intervjuade Katzenbach och Smith femtio team från ett trettiotal verksamheter, allt från Motorola, Hewlett-Packard till Scouterna. Deras arbete resulterade i sex utmärkande drag som […]

Bygger ni utveckling på styrkor?

Vilket angreppssätt får människor att känna sig mest engagerade till en förbättring och utveckling? Jo de angreppssätt som handlar om att först få beskriva hur det är idag och sedan beskriva […]

Bild på plåt med många bultar och en stor vit 5:a ritad på.

5 steg mot utveckling

Att basera sin verksamhets- och organisationsutveckling på ett processorienterat sätt har visat sig vara väldigt effektivt. Idag finns det många erkända metoder för processmodellering och processutveckling och såklart är det […]

En person i badbyxor som står på huvudet i sanden vid en strandkant

14 saker framgångsrika människor gör på helgen

Idag är det fredag och snart helg! Enligt Laura Vanderkam, författare till “What the Most Successful People Do Before Breakfast” och “What the Most Successful People Do on the Weekend” […]