5 steg till ett lyckat utvecklingsarbete

Utvecklingsbyrån STHLM har skapat Utvecklingsguiden, en metod och ett verktyg för utvecklas, förnyas och förbättras. Detta genom ett organiserat och systematiskt sätt som utvecklar verksamhet och organisation. Den genomförs i […]

Sex kriterier för en hållbar vision

6 kriterier för en hållbar vision 

Enligt författarna Bergman & Klefsjö handlar ledarskap om att i grund och botten kunna skapa en vision, ta ut riktningen, få medarbetarna att röra sig i den riktningen och arbeta […]

6 kännetecken för högpresterande team 

I boken The Wisdom of Teams, intervjuade Katzenbach och Smith femtio team från ett trettiotal verksamheter, allt från Motorola, Hewlett-Packard till Scouterna. Deras arbete resulterade i sex utmärkande drag som […]

Bygger ni utveckling på styrkor?

Vilket angreppssätt får människor att känna sig mest engagerade till en förbättring och utveckling? Jo de angreppssätt som handlar om att först få beskriva hur det är idag och sedan beskriva […]

Det styrkebaserade ledarskapets 5 principer

Styrkebaserat ledarskap eller Appreciative leadership som det ursprungligen heter, är en ledarskapsfilosofi och metod som bygger på att vi kan bidra till individens och gruppens utveckling genom att ha ett […]

Bild på plåt med många bultar och en stor vit 5:a ritad på.

5 steg mot utveckling

Att basera sin verksamhets- och organisationsutveckling på ett processorienterat sätt har visat sig vara väldigt effektivt. Idag finns det många erkända metoder för processmodellering och processutveckling och såklart är det […]

En bild tagen ovanifrån. En person sitter framför datorn. Vi ser datorn, en iphone, pennor, personens hand som håller i en rosa överstrykningspenna och flertalet papper som hen antecknar på.

Finns tid för ledarskap?

Jag träffade för några veckor sedan Annika Elias, hon är inte bara ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna, utan har även varit chef i 40 år. Wow! Jag hade såklart många […]